SDH KARLOVICE

SDH KARLOVICE

Zásahy

ROK 2014
 
POŽÁR CHATY DUBECKO č.p.4
 Dne 12.4 v 16:21 byla jednotka povolána k požáru chaty na Dubecku. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno že se nejedná o požár, ale že se jen odpařuje voda zateklá kolem oplechování komínového tělesa. Po kontrole termokamerou byl zásah ukončen.
Technika u zásahu: CAS 32 T815
 
TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NAKLONĚNÝCH STROMŮ KARLOVICE - SVATOŇOVICE
 
 
Dne 14.4 v 18:14 hod.  na žádost starostky obce jednotka vyjela zkontrolovat nebezpečně nakloněné stromy nad komunikaci ve Svatoňovicích. Na mistě bylo zjištěno že se jedná o čtyři akáty z části proschlé a částečně odtržené ze svahu. Jednotka provedla, zastavení provozu, jejich pokácení a úklid mimo vozovku.
Technika u zásahu: CAS 32T815, DA 12 A30, RMP OleoMac 956 a 962.
 
VYHLEDÁVÁNÍ ZTRACENÉ OSOBY TURNOV
 Dne 22.3 v 10:36 byla jednotka povolána k pátrání po ztracené osobě v Turnově Sobotecké ulici. Po poradě s policií ČR a velitelem zásahu jednotky prhledávaly areál Maškovy zahrady a okolí Peny marketu. Poté pokračovaly po proudu Jizery až do Přepeř v pruhu cca 300m po obou březích. I zde bylo pátrání neůspěšné. Následně se ztracená osoba sama ozvala policii mobilním telefonem. Pátrání bylo ukončeno ve 14:10.
Tachnika u zásahu: DA 12 A30.
 
POŽÁR OSOBNÍHO AUTOMOBILU LESTKOV
 
 
POŽÁR GARÁŽE TURNOV V SOBOTECKÉ ULICI
 

 

 

 

ROK 2013

POŽÁR DRÁŽNÍHO DOMKU BOREK p.Tr

Dne 25.1v 5:57 byl jednotce vyhlášen poplach, jednalo se o požár seníku v obci Borek pod Troskami. Po příjezdu HZS Turnov na místo události bylo zjištěno že se nejedná o seník  ale o drážní domek, dřevěná bouda na náředí, v poslední fázy požáru. Jednotka na místě prováděla zastavení drážní dopravy v obou smerech z důvodu natažení hadic přes koleje. Po příjezdu HZS SŽDCLiberec a protažení hadice pod koleje, byla jednotka odeslána zpět na základnu. Návrat 6:50 hod.

Technika u zásahu: CAS 32 T 815 , DA 12 A 30

 

POŽÁR SPORTOVNÍ HALY TURNOV

 

Dne 18.1 ve 2:56 byl jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o požár sportovní haly a pizerie v Turnově na Stebni. Jednota bzla nasazena na průzkum a střídání hasičů na proudu uvnitř budovy. Průzkumem bzlo zjištěno ze hoří část střechy a izolace, která chytla od komínového tělesa. Po lokalizaci jsme prováděli vynášení zbytků ohořelé izolace. Jedotka zasahovala v dýchací technice. V 5:45 se jednotka vrátila zpět na základnu.

Technika u zásahu: CAS 32 T 815

ROK 2012

T.P. STROM NAKLONĚNÝ NAD KOMUNIKACI

Dne 6.8.v 16:51 byla jednotka povolána k technické pomoci- odstranění překážky z komunikace k Lázním Sedmihorky. Na místě průzkumem zjistila, že se jedná o odlomenou větev visící ve 12m nad komunikací a hrozí pádem na vozovku.Na místo byl proto povolán automobilový žebřík ze stanice Turnov. Po jeho ustavení proběhlo odříznutí celé větve,rozřezání a odklizení z vozovky.

Technika u zásahu: CAS 32 T 815-JPO Karlovice,  AZ 30 MB – HZS LK PS Turnov

 

ZATOPENÉ SKLEPY A KOMUNIKACE

Dne 29.7 v 10:32 vyjela jednotka k odstranění spadlého stromu na komunikaci v osaděRoudný. Po jeho odklizení se vrátila na základnu ve 12:00 hod. Po krátkém odpočinku opět vyrážela v 15:20 k několika zatopeným sklepům a komunikacím v celé obci. Bylo prováděn odčerpávání vody pomocí kalového a plovoucího čerpadla. Dále bylo provedeno mytí silnic za pomoci jednoho proud“C“ z CAS32. Jednotka se vrátila na základnu ve 20:15 hod.

 SPADLÝ STROM

Dne 28.7 ve 21:00 vyjela jednotka k odstranění spadlého stromu přes komunikaci I/35 v Radvánovicích. Po příjezdu na místo zde již zasahovala jednotka z Hrubé Skály, která místem projížděla k jiné události, a strom odklidila. Naše jednotka dostala i formaci o dalším stromě na Volavci. Strom jsme rozřezali a odklidili z komunikace. Technika: CAS 32 T 815 , DA 12 A30 , OleoMac 950.

POŽÁR PNEUMATIK- SEKERKOVY LOUČKY

Dne 27.5 jednotka vyjela vozem CAS 32 T815 do Sekerkových Louček do areálu bývalého zemědělského družstva. Po příjezdu na místo byla jednotka ponechána v záloze na místě události. Jednalo se o nenahlášené pálení které se vymklo kontrole.

 

 

 

 

 

POŽÁR LESA ROHLINY

Dne 17.5 v 9:17 jednotka vyjela vozem CAS 32 T 815 k požáru lesa v obci Rohliny .Místo požáru bylo hluboko v lese a nepřístupné pro cisterny, proto muselo být použito celkem 800m hadicového vedení. Naše Tatra spolu se Semilskou prováděly kyvadlovou dopravu vody z požární nádrže v obci Bělá u Turnova.
 

POŽÁR LOUKY NA ROUDNÉM

 
 
 
Jednotka vyjela dne 25.3. 2012 v 16:25 hodin na žádost občana k požáru louky na hořením Roudném. Po příjezdu na místo a provedení průzkumu bylo zjištěno že plocha požáru činí cca 900m2. Na lokalizaci a likvidaci byly nasazeny tří proudy „C“. Na rozkaz VZ odjelo družstvo k rybníku vytvořit čerpací stanoviště, které nakonec nebylo využito. Po dohašení požářiště a doplnění vody jsme se vrátily na základnu.
 TECHNIKA: SDH Karlovice- CAS 32 T 815, DA 12 A30
                       SDH Hrubá Skála- CAS 32 T 148, DA 12 A30
                       SDH Turnov- CAS 32 T 815
                       HZS LK PS Turnov- CAS 32 T 815, CAS 25 K L101 
 
 
DOPRAVNÍ NEHODA SEDMIHORKY

 

 

Dne 8.3. 2012  v 8:34 hod. se naše jednotka při návratu z nákupu na maškarní bál ocitla na místě dopravní nehody. Jednalo se o náraz vozu do stromu na komunikaci 1/35, cca 400 m  před obcí Sedmihorky. Vozidlo jelo od Jičína směr Turnov. Řidič Škody Octávia při předjíždění nezvládl vozidlo a dostal smyk, při kterém narazil do stromu na protější straně vozovky. Náraz vozidlo odmrštil 1 metr od stromu. Ve vozidle se nacházela jedna osoba - řidič, který nebyl připoután bezpečnostním pásem. V době příjezdu u nehody stali jiní řidiči, kteří zavolali záchranáře. Po provedeném průzkumu  naše jednotka oznámila událost radiostanicí na operační středisko a požádala o pomoc kolegy z HZS LK PS Turnov. Po jejich příjezdu jsme pomáhali s vyproštěním řidiče z vozidla a podíleli se na řízení dopravy. Řidič byl předán zdravotní záchranné službě. I přes veškerou snahu se bohužel řidiče zachránit nepodařilo.

Proto apelujeme touto cestou na všechny řidiče. POUŽÍVEJTE BEZPEČNOSTNÍ PÁSY !

POŽÁR RODINNÉHO DOMU RADVÁNOVICE

Dne 15.2.2012 v 17:05 nám byl nahlášen požár RD v osadě Radvánovice. Jednotka vyjela vozem CAS 32 T815 v počtu 1+3 k nahlášené události. Na místě, po dohodě s velitelem zásahu jednostka prováděla dálkovou dopravu vody. Dále byla ponechána v záloze v dýchací technice. Po uhašení požáru bylo místo předáno naší jednotce k dohledu do 7:00 následujícího dne.

POŽÁR V SEDMIHORKÁCH

Dne 26.5.2011 proběhl zásah za lázněmi Sedmihorky v oběktu bývalého zahradnictví. Jedenalo se o požár skládky. Jednotka prováděla doplňování vody a prohrabání požářiště.  Pravděpodobnou příčinou vzniku požáru je rozšíření ohně od zapáleného roští.

PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ

Dne 22.6.2011 Se přihnala velká bouřka a přívalový déšť.. naše jednotka SDH Karlovice objížděla okolní vesnice a hlídala stav zvedající se vody a zaznamenávala napáchané škody které  na štěstí nebyly nijak rozsáhlé a jednotka je průběžně odstraňovala.