SDH KARLOVICE

SDH KARLOVICE

Cvičení

 

PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ VESECKO

 

Dne 23.9 v 10:29 byl vyhlášen poplach naší jednotce. Jednalo se o zasypané osoby ve výkopu v areálu na Vesecku. Jednotka vyjela vozem CAS 32 v počtu 1+3 . Až na místě se dozvěděla že se jedná o prověřovací cvičení, při kterém bude vykopávat skutečně zasypanou osobu. , na její záchraně se podílely i ostatní jednotky které se při kopání střídaly. Po nálezu těla cca po 50 minutách byla u muže konstatována smrt. Po ukončení cvičení a nastupu se jednotky vrátily na základny.

 

 TAKTICKÉ CVIČENÍ - LIDL

 

 

Dne 27.6 ve 20:00 bylo vyhlášeno taktické cvičení na obchodní dům LIDL. Jednotka vyjela s CAS 32 T 815 v počtu 1+4. Na místě prováděla dodávku vody do AZ 30 HZS Turnov.Tentokrát šlo o požár v supermarketu s trezorovým klíčem v Turnově. Operační středisko bylo o požáru bezproblémově vyrozuměno prostřednictvím systému EPS, jehož ověření bylo i jedním z cílů cvičení. S tím souviselo i otevření klíčového trezoru.

TAKTICKÉ CVIČENÍ DŮM S PEČ. SLUŽBOU BĚLÁ U TURNOVA

Dne 28.6.2011 proběhlo taktické cvičení na dům s pečovatelskou službou v Bělé u Turnova. Naše jednotka ve spolupráci s HZS Turnov prováděla evakuaci osob za pomoci automobilového žebříku. A zajišťovala spolu s ostatními jednotkami dálkovou dopravu vody k oběktu.

TAKTICKÉ CVIČENÍ TREVOS a.s.


Dne 21.6.2011 proběhlo taktické cvičení v areálu firmy TREVOS a.s. 
CÍLE TOHOTO TAKTICKÉHO CVIČENÍ:

1) procvičit činnost štábu velitele zásahu
2) procvičit činnost velitelů a příslušníků na bojových úsecích
3) prohloubení spolupráce JPO zařazených v prvním a druhém stupni PPP
4) prohloubit praktické návyky příslušníků jednotek v používání věcných prostředků, ovládací techniky a využití termokamery
5) vyzkoušet, zda je možné provést evakuaci osob výškovou technikou z prostoru třetího nadzemního podlaží objektu
6) procvičit a zdokonalit vyhledání osob v neznámém, členitém a zakouřeném prostoru a praktické využití vyváděcích masek
7) zajištění vodních zdrojů a dálkovou dopravu vody hadicemi
8) Seznámit zůčastněné příslušníky jednotek s charakteristikou objektu z požárního hlediska pro případ skutečného zásahu

Cvičení se zůčastnilo 8 složek IZS (integrovaného záchranného systému) a to: PS Turnov, PS Semily, Turnov - Daliměřice, Všeň, Karlovice, Hrubá Skála, Příšovice, Rovensko pod Troskami.

NÁMĚT CVIČENÍ:  Požár vznikl závadou na elektroinstalaci v prostoru skladu papírových kartonů ve třetím nadzemním podlaží. Tím došlo ke vznícení uskladněného obalového materiálu a prostor byl následně silně zakouřen. V oběktu se nacházeli dva zaměstnanci, kteří se nadýchaly zplodin hoření. jeden ze zaměstnanců zkolaboval. Cestu ke schodišti měli odříznutou silným hustým kouřem. jedna osoba (figurína) byla ve třetím nadzemním podlaží a druhá (figurant) ve čtvrtém nadzemním podlaží objektu.

TAKTICKÉ CVIČENÍ SILO ROUDNÝ

Dne 27.5.2011 se uskutečnilo taktické cvičení na silo v obci Roudný. Cvičení proběhlo v areálu ZEA Sedmihorky. Na místo dozazil jako první sbor dobrovolných hasičů Karlovice. Dále pak jednotky z Hrubé Skály, Turnova, Liberce, Všeně, atd... Konalo se vyprošťování zraněných osob pomocí plošiny. Hasiči musely vyjít v dýchacích přístrojích několik pater. Vytáhnout nahoru hadice a odvětrat zakouřený prostor. Toto cvičení se konalo pro případ, že by v budoucnu došlo k opravdovému požáru. Aby jednotky věděli kde co je, kde je největší pravděpodobnost vzniku požáru a podobně. Po zkončení akce se na nástupu všech jednotek probraly menší chyby které nastaly a kterým je třeba se vyvarovat. Velitelé jednotlivých sborů prošly výrobu a bylo jim vše předvedeno.